Bemutatkozás

RÉSZLETES BEMUTATKOZÁS (összhangban az Alapító okirattal)

A MA-HOLnap Alapítvány 2001-ben alakult tartós közérdekű célok megvalósítására.

Alapítói:

 • Magyar Bencés kongregáció
 • SKN Alapítvány – Hollandia

 

Célja:

Az Alapítvány az Együttműködő Holland Alapítványok – amely szervezet a XX. század utolsó évtizedében Magyarországon közreműködött számos civil szervezet létrehozásában, működésének megerősítésében vagy tevékenységének bővítésében – kelet-közép-európai tevékenységének hagyományaira és eredményeire építve, annak szellemi örökségét kívánja továbbvinni. Az alapítók jelen Alapítvány létrehozásával tartós, közérdekű céljaként az alábbiakat határozták meg:

…olyan szociális tartalmú, innovatív civil kezdeményezések szakmai és pénzügyi támogatása, amelyek felébresztik, felerősítik és működtetik a helyi közösség szolidaritását, egymás iránti felelősségét, valamint lehetővé teszik a szociális-szociokulturális hátrányban élő egyének, csoportok felzárkózását, esélyegyenlőségét.

 

Az Alapítvány feladatának tartja kitűzött céljainak megvalósítása érdekében a források felkutatását, megszerzését és kiközvetítését. Felügyeli a szakmai programok megvalósulását és ellenőrzi a pénzeszközök felhasználását úgy, hogy a támogatott szervezet tételes elszámolással tartozik felé.

Az Alapítvány együttműködik a kelet-közép-európai régióban hasonló céllal létrejött szervezetekkel, valamint állami és önkormányzati szervekkel.

 

A fenti tevékenységeket az Alapítvány működése során az alábbiak szerint valósítja meg:

Magyarországon olyan civil és nonprofit szervezetek, közösségek anyagi támogatása,

 • amelyek azon embertársaikat segítik vagy támogatják, akik koruknál, egészségi állapotuknál vagy szociális helyzetükből adódóan továbbá etnikai vagy vallási hovatartozásuk miatt hátrányos helyzetűek, rászorultak, kiszolgáltatottak vagy magukról gondoskodni csak külső segítséggel képesek. E tevékenységi körben olyan szervezetek támogatása,
 • amelyek időskorú polgárok részére bentlakásos ellátással idősotthont, fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonát működtetnek,
 • beteg- és idősgondozást végeznek a rászorulók saját otthonában történő gondozással,
 • melyek munkájukkal segítik a személyes gondoskodásra szorulókat, amelyek a rászorulók gondozását, napközbeni ellátását, felügyeletét, takarítást, bevásárlást, orvoshoz vagy gyógykezelésre történő kíséretet, hivatalos ügyeik intézését vállalják,
 • amelyek a szociálisan rászoruló, továbbá szociális problémákkal küszködő családokat és rászorult gyermekeket segítenek, vagy családok és a gyermekek részére átmeneti, szükség esetén tartós elhelyezést biztosító intézményt hoznak létre és működtetnek,
 • amelyek a Magyarországon élő elsősorban a szegények, valamint az egészségi állapotuknál és szociális helyzetüknél egyszeri vagy folyamatos segítséget igénylők számárat nyújtott szociális missziós munkát és népgondozást folytatnak,
 • amelyek a civil szervezeteket segítő szolgáltatásokat működtetnek, a szolgáltatás, vagy a létrehozott intézmény támogatásával.

 

Az Alapítvány Alapító Okiratában meghatározott fenti célok megvalósításaként

 • szociális ellátó, oktatási, szabadidős és más intézmények létrehozását vagy már működő intézmények fejlesztését anyagilag támogatja,
 • oktató, nevelő munkát végezhet, szervezetszerű és nem szervezetszerű oktatást támogat, ösztöndíjakat alapít és adományoz,
 • pályázatokat ír ki, bonyolít és finanszíroz, konferenciákat, szakmai rendezvényeket és továbbképzéseket támogat,
 • céljaihoz kapcsolódó kiadványokat, ismeretterjesztő anyagokat ad ki és terjeszt,
 • támogatja a lakosság szociális ellátását jobbító fejlesztési kutatómunkákat,
 • támogatja az ifjúságnak a szeretetre épülő lelki és testi nevelését szolgáló intézményeket.

 

Az Alapítvány céljai és azok megvalósítási módjai a 2001-es alapítás óta változatlanok.

 

Kuratórium tagjai

kuratorium_hejj

Héjj Tibor

elnök
Proactive Management
Consulting Kft.
ügyvezető igazgató

Sándor Zsolt

alelnök
Építész, igazságügyi szakértő

kuratorium_korencsi

Dr. Korencsi Attila

titkár
Pénzügyi jogász