Főoldal

Tegyünk ma a holnapért!

A MA-HOLnap Alapítvány 2001-ben jött létre azzal a céllal, hogy olyan szociális tartalmú, innovatív civil kezdeményezéseket támogasson szakmai és pénzügyi szempontból is, amelyek felébreszti felerősítés és működtetik a helyi közösség szolidaritását, egymás iránti felelősségét, valamint lehetővé teszik a szociális-szociokulturális hátrányban élő egyének, csoportok felzárkózását, esélyegyenlőségét. Ennek érdekében feladatának tartja források felkutatását, megszerzését és kiközvetítését. Felügyeli a szakmai programok megvalósulását és ellenőrzi a pénzeszközök felhasználását úgy, hogy a támogatott szervezet tételes elszámolással tartozik felé.

Támogatja és adományszervező tevékenysége révén professzionális szinten közvetít a magánadományozók, vállalati adományozók és a szociális téren működő civil szervezetek között. Felkutatja, megszervezi és közvetíti a pályázók felé azokat a pénzügyi forrásokat, természetbeni adományokat, illetve önkéntes munkát, amelyek segítségével a projektek és a kitűzött célok megvalósulhatnak, melyben a célok és a megvalósítás módjai a 2001-es alapítás óta változatlanok.

adotption