Jókai Anna emlékére

Életének 85. évében elhunyt Jókai Anna, a Nemzet Művésze, Kossuth Nagydíjas és Kossuth-díjas író, a Magyar Művészeti Akadémia Tagja, számtalan rangos elismeréssel méltatott művész.

“Írói pályája senkiéhez sem hasonlít; spirituális realizmusnak, az isteni és az emberi szint találkozásának nevezett életfelfogása erkölcsi és írói programként is beérett” – olvasható az MMA honlapján található méltatásban.

2001-2004 között Alapítványunk Elnökeként is tevékenykedett, emlékét megőrizzük.


Jókai Anna: Ima Magyarországért

Öregisten, Nagyisten
nézd, hogy élünk itt lenn
katlanba zárva
csodára várva
csöbörből-vödörbe magyarok.
Itt élünk se élve se halva
hurrá a vödörben hal van
süthetünk szálkás kis pecsenyét
a friss húst viszi már a fürge menyét
körben a bozótból
ragadozók szeme villog
az elhevert csordákon
áldozati billog.
(csitt, csak csendesen, ne kiálts,
mormold csak, mormold az imát)

Öregisten, Nagyisten
ha Te nem, ki segítsen?
Sovány lakomára
nova bort kínáltak
s akik ezt megitták
mind bódultakká váltak.
(…csak csendesen, ne siránkozz,
bátran szólj elkábult hazánkhoz)
Öregisten, Nagyisten
érted sóvárog ma minden
akik hortyognak szanaszét
vagy éberen vigyáznak
síkos savas-eső alatt
bíz egyformán áznak.
(…csak csendesen, mind aki lázad,
báránybőr jelmezben figyelik a házad)

Öregisten, Nagyisten
erősíts a hitben
hogy ami késik
azért el nem múlik
él még a Te nyájad
bárha szőre hullik.
(…csak csendesen, nem használ a lárma,
mostoha szülők közt még árvább az árva)

Öregisten, Nagyisten
más remény nincsen
mint igazad kegyelmed
hogy Te szabj végül rendet
maradék országnak
adj életes kedvet
a lecsonkolt többit
gyógyítgasd ne engedd
önnön-gyilkosává válni
haza kell találni!
(…csak csendesen, mert vád alá vesznek,
jönnek janicsárék, kerék alá tesznek)

Öregisten, Nagyisten
nem hoztak, de vittek
a vak lóra azt hazudták bátor
suba alatt kupec lett a pásztor
műdalokkal altat nejlon-furulyája
dagonyáztat minket langyos pocsolyába.
(csak csendesen, ne élvezd a táncot,
csörgesd csak, csörgesd a vattázott láncot)
Fájdalomban boldog régi jó Patrónánk
hegyeink elcsórták, eladó a rónánk
fulladunk a füstben a folyónkban cián
sorvasztja a lelkünk a ránktukmált Isten-hiány
mértékadó értelmiség minden mérték nélkül!
hóhér a halottal cinikusan békül
dús szobákban ál-parasztok
a búzát égetik ők nem a harasztot
melósvezér nyüszít, uszít
munkásember helyben fut itt
a hajléktalant rendőr verte
shoppingcenter országszerte
mocskos pénznek nincsen szaga
gaztól rabolt s gaz lett maga
és a művész? búsan kérded
megvették a tehetséget
sirasd őket Ősi Anya
zsoldos pénznek sincsen szaga.
(…csak csendesen, hagyd Krisztust ítélni,
végtelen időben mindenkit megtérni)

Öregisten, Nagyisten
kit kövessünk s kit nem?
Érlelj az eszmében de a rögeszmét távoztasd
hisztériát űzz el indulatunk meghagyd
a reánk szabott leckét beteljesíthessük
gőgösek se legyünk kétségbe se essünk
náci-tudat, bolsi-tudat
csak álarc a Szörnynek
egyképp meggyötörtek
lám egymásra törnek
gonosz század elment
nehéz évek jönnek
melegítsd eszünket, okosítsd szívünket,
bíztass hogy a testvérharc megszűnhet
göngyöld e Földgolyót Fiad köntösébe
édes hazánkat annak is kellős közepébe
a lapulást-alkuvást váltsa már valódi béke.
Annyi gyalázatos koron át
őrizd meg számunkra misztikus koronád.
(…csak csendesen, akinek füle van, hallja,
a látónak látható, hasad az Ég alja)

Öregisten, Nagyisten
mit akarjunk s mit nem:
törvényed vezessen
hogy e kis nép oda ne vesszen
át ne lyukadjon helyünkön a térkép
ki ne radírozzon a világi lét végképp
serkentsd fel szolgád a Magyarok Istenét
kend meg könnyektől elhomálylott szemét
küldd le a magasból újra e véres-veres földre
tartsd köztünk szellemét most és mindörökre.
(A Születés előtt túl hosszú volt az Ádvent
– hiszen az életünk hovatovább ráment –
mielőtt nem késő, Te mondd ki az Áment.)

Fontosabb díjak, elismerések:

1970 – József Attila-díj

1974 – SZOT-díj

1980 – a lengyel PAX Kiadó Pietržak-díja

1985 – a Munka Érdemrend arany fokozata

1992 – Kossuth-díj

1992 – a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje

1998 – Magyar Örökség-díj

1999 – CET (Central European Time)-díj

1999 – az Év Könyve-díj

1999 – Tiszatáj-díj (Szeged)

1999 – a VII. kerület díszpolgára

2000 – Magyar Művészetért-díj

2001 – „Hűség a hazához” Érdemkereszt, Politikai Elítéltek Közössége (PEK)

2002 – A Köztársasági Elnök Érdemérme

2003 – Arany János Nagydíj

2004 – Kölcsey emlékdíj (Szatmárcseke)

2004 – Prima Primissima közönségdíj

2005 – A Magyar Kultúra Lovagja

2006 – Stephanus-díj

2006 – Kispest díszpolgára

2007 – Árpád fejedelem-díj

2009 – a Győri Könyvszalon alkotói díja (Győr-Moson-Sopron megye)

2011 – A „Hazáért ’56”, Politikai Foglyok Országos Szövetsége

2012 – Árpád-pajzs

2012 – Józsefváros díszpolgára

2012 – Budapest díszpolgára

2012 – a Magyar Érdemrend nagykeresztje – polgári tagozat

2013 – Az Emberi Méltóságért-kitüntetés (az Emberi Méltóság Tanácsa díja)

2014 – Kossuth-nagydíj

2014 – a Nemzet Művésze-díj