Tegyünk ma a holnapért!

A Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány az első civil kezdeményezések között, 1991-ben alakult meg a négy, akkor legnagyobb holland alapítvány kezdeményezésével. Az elmúlt 24 év során olyan szociális tartalmú, innovatív civil kezdeményezéseket támogatott, amelyek erősítik a helyi közösség szolidaritását, egymás iránti felelősségét, valamint segítik a hátrányos helyzetű egyének és csoportok esélyegyenlőségének megvalósulását. Együttműködött a kelet-közép európai régióban hasonló céllal létrejött szervezetekkel, valamint állami és önkormányzati szervekkel.

Szakmailag és anyagilag támogatta a civil szervezetek céljainak megvalósulását, továbbfejlesztését és megvalósíthatóságát, amennyiben a szervezet működése biztosított és célkitűzései összhangban vannak a Maholnap Alapítvány támogatási rendszerének kritériumaival.

adotption